"Desert Rose Vs. Natural Rose" - T/H

"DESERT ROSE Vs. NATURAL ROSE"

~ T/H ~

*

Per què dos elements tan diferents tenen el mateix nom?

 

Una és definida com a fràgil, fresca, delicada, viva, colorida. L'altra, forta, àrida, dura, sense vida. Dues descripcions i visions totalment diferents però que comparteixen el mateix nom, el nom de Rosa com a definició de dos tipus de bellesa totalment contràries en la seva essència, però igual de belles als ulls dels homes.

 

Matisos contraris però amb el mateix nexe d'unió, dues representacions totalment diferents amb el mateix nom.

 

Aquests matisos es plasmen en la col·lecció, integrant aquests dos vessants oposades dins de la pròpia peça, de manera que una complementa a l'altra i s'harmonitzen per formar la peça, en colors que van de la duresa i sobrietat del negre a la suavitat del maquillatge, en sedes i llanes.

 

*

"...dos tipus de bellesa contràries en la seva essència,
però igual de belles als ulls dels homes."

Photo by Mireia Rodríguez